Chuẩn đầu ra

Lượt xem: 340

 

QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy

Tải về

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHUYÊN NGÀNH CỦA HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - Tải về

 

 

Lượt xem: 340 .

Bình luận